Liên hệ

CÔNG TY TNHH CHI PHẠM

Địa chỉ: 88-90 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38307532 - 0969 520527

Email: chipham9999@gmail.com

Website: Chyaki.vn

Chat
1